FANUC robot gol süýümi lazer kebşirleýji maşyn

Gysga düşündiriş:

Görnüşi:   Täze robot goly

Marka:UnionLaser

Model: UL-M-20iB

Baha:  49999- 66899 dollar

Kepillik: Maşyn üçin 2 ýyl

Üpjünçilik kuwwaty:  Aýda 50 toplum

Öň satuwdan we satuwdan soň 24 sagat onlaýn


 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Robot golunyň goşundylary

  1. Lazer kebşirleýji programma näme?

  Lazer kebşirleýiş tehnologiýasy we lazer bilen kebşirleýiş maşynlary metaldan işlemekde, demir ýol tranzitinde, awtoulaglarda, gurluşyk tehnikasynda, oba hojalygy we tokaý tehnikasynda, elektrik önümçiliginde, lifti öndürmekde, durmuş enjamlary, azyk tehnikasy, gurallary gaýtadan işlemek, nebit tehnikasy, azyk tehnikasy, aşhana gap-gaçlarynda giňden ulanylýar. hammam, bezeg mahabaty, lazer gaýtadan işlemek hyzmatlary we ş.m.

  2. Lazer bilen kebşirlemegiň artykmaçlyklary näme?
  Lazer şöhlesini optiki gurallar bilen gönükdirmek, deňleşdirmek we ugrukdyrmak aňsat.Iş eserinden degişli aralykda ýerleşdirilip bilner we iş eseriniň töweregindäki gurallar ýa-da päsgelçilikler arasynda ýol görkezilip bilner.

  Çalt sowadyş tizligi, inçe kebşirleme tikişi, ýokary takyklyk.Ownuk ululyk, çeýe gaýtadan işlemek.Lazer bilen kebşirlemek, lazer materiallaryny gaýtadan işlemek tehnologiýasyny ulanmagyň möhüm taraplaryndan biridir.

  Kebşirleýiş maşynynyň aýratynlyklary

   “UnionLaser” kebşirleýji esasan inçe diwarly materiallary we takyk bölekleri kebşirlemäge gönükdirilendir.Spot kebşirlemegi, düwme kebşirlemegi, bir-biriniň üstünden kebşirlemegi we möhür bilen kebşirlemegi amala aşyryp biler.Titan garyndysy, galvanizli list, alýumin material we mis material üçin lazer kebşirleýji takyk kebşirläp biler.

  1. Model UL-R-1000w UL-R-2000w
  2. Işleýiş tertibi Üznüksiz / modulýasiýa
  3. Lazer tolkun uzynlygy 1080 + - 5nm
  4. Işleýän gurşawyň temperatura aralygy 15-35 ℃
  5. Kebşirlemek Import edilen Raytools
  6. swing ululygy (mm) X oky 0-5mm
  Y oky 0-5mm
  7. Lazer kabeliniň uzynlygy 10 metr
  8. Lazer impuls ýygylygy 1-5000Hz / 50kHz
  9. Sowuklama ulgamy Suw sowadyjy
  10. Awto sim iýmitlendiriş ulgamy Hawa.
  11. Agram 250 kg
  机械臂 - 细节

  Kebşirleýiş materiallary

  1000w Kebşirleýiş ukyby
  NOOK. Materiallar Birleşmegiň çuňlugy Giriş galyňlygy
  1 SS ≤4mm ≤3mm
  2 Ildumşak polat / demir ≤4mm ≤3mm
  3 Alýumin / bürünç ≤2mm ≤1mm
  4 Galvanizli sahypa ≤3mm ≤2mm
  2000w Kebşirleýiş ukyby
  1 SS ≤6mm ≤5mm
  2 Ildumşak polat / demir ≤6mm ≤5mm
  3 Alýumin / bürünç ≤4mm ≤3mm
  4 Galvanizli sahypa ≤5mm ≤4mm

  Eltip bermek


 • Öňki:
 • Indiki:

 • ABŞ-ny birikdiriň

  Bize gygyryň
  E-poçta täzelenmelerini alyň