Amandan täze sargyt

bank slip-
tabak kesmek (1)
bank kagyzy

Bu Ummanda bir müşderiniň täze sargydy!
Ol bize islegini aýtdy, käbir teklipleri berýäris.Müşderimiziň öz zawody bar we käbir metal çeper eserleri öndürýär.Süýümli lazer kesiji maşynyň ýokary takyklygy, tekiz kesilmegi, gabyk ýok, gowy täsiri bar, 1000w onuň zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.
Enjamyň dizaýnyny halaýandygyny, dostlary bar bolsa ýa-da satyn almaly bolsa, bizi ýene saýlajakdygyny aýtdy.
Iki sany 1000w Raycus süýümli lazer kesiji maşyn, aşakda onuň kesiş galyňlygy bar.
Uglerod polat üçin ≤8mm
Poslamaýan polat üçin ≤4
Alýumin üçin ≤3mm
Bürünç üçin mm2mm

OEM & ODM-ni goldaýarys, laýyk enjamyňyzy nädip saýlamalydygyny bilmeseňiz, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Professional satuw müdirimiz size iň gowy bahany we sergisi berer.


Iş wagty: Awgust-01-2022

ABŞ-ny birikdiriň

Bize gygyryň
E-poçta täzelenmelerini alyň