Tehniki

Süýüm lazer çeşmesini ulanmak barada

raýkus 1500w
iň ýokary
IPG 1000w lazer çeşmesi

Reýkus süýümli lazer çeşmesi

Maks süýümli lazer çeşmesi

Import edilen IPG süýümli lazer çeşmesi

1. IPG we raýkusy deňeşdirmek

 

 

 

Raýkus

IPG

 

 

Gurluşy we aýratynlyklary

düşündiriş

Senagat zynjyry

Industryhli pudak zynjyrynyň, öz-özünden öndürilen we özbaşdak öndürilen esasy komponentleriň birleşmegi

Industryhli pudak zynjyrynyň, öz-özünden öndürilen we özbaşdak öndürilen esasy komponentleriň birleşmegi

Dünýäde diňe 2 kompaniýa tutuş pudak zynjyrynyň birleşmegine düşündi

Nasos çeşmesiniň gurluşy

Coreadro birleşmesiniň gurluşy

Coreadro birleşmesiniň gurluşy

Çipler garaşsyz, biri-birine täsir etmeýär, durnukly we ygtybarly

Modulyň güýji we mukdary

1KW modul * 6 (Raýkusyň iň uly ýeke modul tehniki ukyby 3KW-dan ýokary)

3 2KW modul (önümçilik çykdajylaryny tygşytlamak we göwrümini azaltmak)

Modulyň güýji näçe pes bolsa, şonça-da durnukly, satuwdan soňky töwekgelçilikler birneme dargaýar we moduly çalyşmagyň bahasy pes bolýar

Süýüm konfigurasiýasy

20 m uzynlygy 100 mikron diametrli süýüm

20 m uzynlygy 100 mikron diametrli süýüm

edil şol bir ulanyň

QBH Kwars kristal gorag penjiresi

Standart

goşulmaýar

Gurnamak we satuwdan soň tehniki hyzmat etmekde, gorag penjiresi ýok bolsa, geçiriji optiki süýüm kellesini hapalar we ýanýan heläkçilige sebäp bolar.Şeýle-de bolsa, import edilýän marka geçiriş optiki süýüminiň kepilligi we kepilligi ýok, çalyşmagyň bahasy on müňlerçe.Raycus gorag penjireleri bilen standart bolup, gorag penjireleriniň hapalanmagy we ýakylmagy üçin ilkinji gezek mugt çalyşmak hyzmatlaryny hödürleýär.

şöhläniň hili

BPP <4

BPP <4

 

Lazer kuwwatynyň görkezijisi

ýylda 3% -den az

ýylda 3% -den az

“Raycus”, 2 ýylyň içinde näsazlyk bar bolsa, lazeriň zawod ýagdaýyna dikeldilmegini üpjün etmek üçin lazerde artykmaç güýji saklaýar.

Kuwwat durnuklylygy we öçüriş aýratynlyklary

Kuwwat durnuklylygy

<± 3%

<± 3%

birmeňzeş

Lazer kuwwatynyň görkezijisi

<Ylda 3%

<Ylda 3%

birmeňzeş

Goýmalar

Kesmek ukyby

Uglerod polat 25mm
Poslamaýan polat 20mm
Alýumin garyndysy 20mm
Bürünç 16mm

Uglerod polat 25mm
Poslamaýan polat 20mm
Alýumin garyndysy 20mm
Bürünç 16mm

birmeňzeş

Kepillik we satuwdan soň hyzmat

Kepillik

Kepillik möhleti + iki ýyl kepillik parametrleri

Kepillik möhleti

Ulanylyşyny kepillendirmek, enjamyň döwülmezligini üpjün etmek, ulanyş parametrlerini kepillendirmek bolsa, lazer ýagtylygynyň çykyş parametrleriniň enjamyň zaýalanmazlygy şerti bilen zawoddakylara laýyk gelmegini aňladýar.

 

2. Raycus lazer çeşmesiniň kesiş parametri

Rel-C1000 kesiş parametri

REL-C1000 Lazer çeşmesini dowam etdiriň (25μm)

Material

Galyňlyk

(Mm)

Tizlik

(M / min)

Kuwwat

(W)

Gaz

howa basyşy

(bar)

Burun

(mm)

fokus ýagdaýy

(mm)

kesiş beýikligi

(mm)

Uglerod polat

0.8

0.8

1000

N2 / Howa

10

1.5S

0

1

1

10

10

1.5S

0

1

2

4

1000

O2

2

1.2D

+3

0.8

3

3

0.6

1.2D

+3

0.8

4

2.3

0.6

1.2D

+3

0.8

5

1.8

0.6

1.2D

+3

0.8

6

1.5

0.6

1.5D

+3

0.8

8

0.8

0.6

1.5D

+3

0.8

10

0.8

0.6

2.5D

+3

0.8

Poslamaýan polat

1

20

1000

N2

12

1.5S

0

0,5

2

13

12

1.5S

0

0,5

3

6

12

2.0S

-1

0,5

5

3

12

3.0S

-1.5

0,5

6

1

14

3.0S

-2

0,5

Alýumin garyndysy

0.8

18

1000

N2

12

1.5S

0

0.8

1

10

12

1.5S

0

0,5

2

5

14

2.0S

-1

0,5

3

1.5

16

3.0S

-1.5

0,5

Bürünç

1

9

1000

N2

12

2.0S

0

0,5

2

2

14

2.0S

-1

0,5

3

0.8

16

3.0S

-1.5

0,5

PS :.gyzyl belliklitablisadaky parametrler, hakyky gaýtadan işlemegiň dürli faktorlaryna uly täsir edýän we diňe kiçi partiýa önümçiligi üçin amatly parametrlerdir.Köpçülikleýin önümçilik we gaýtadan işlemek maslahat berilmeýär we has ýokary güýç lazerleri maslahat berilýär.

Rel-C1500W lazer çeşmesiniň parametri

Rel-C1500 kesiş parametri

REL-C1500 Lazer çeşmesini dowam etdiriň (50μm)

Material

Galyňlyk

(Mm)

Tizlik

(M / min)

Kuwwat

(W)

Gaz

howa basyşy

(bar)

Burun

(mm)

fokus ýagdaýy

(mm)

kesiş beýikligi

(mm)

Uglerod polat

1

20

1500

N2 / howa

10

1.5S

0

1

2

5

1500

O2

2

1.2D

+3

0.8

3

3.6

0.6

1.2D

+3

0.8

4

2.5

0.6

1.2D

+3

0.8

5

1.8

0.6

1.2D

+3

0.8

6

1.4

0.6

1.5D

+3

0.8

8

1.2

0.6

1.5D

+3

0.8

10

1

0.6

2.0D

+2.5

0.8

12

0.8

0.6

2.0D

+2.5

0.8

14

0.65

0.6

3.0D

+2.5

0.8

16

0,5

0.6

3.0D

+2.5

0.8

Poslamaýan polat

1

20

1500

N2

10

1.5S

0

0.8

2

7

12

2.0S

-1

0,5

3

4.5

12

2.5S

-1.5

0,5

5

1.5

14

3.0S

-2.5

0,5

6

0.8

16

3.0S

-3

0,5

Alýumin garyndysy

1

18

1500

N2

12

1.5S

0

0,5

2

6

14

2.0S

-1

0,5

3

2.5

14

2.5S

-1.5

0,5

4

0.8

16

3.0S

-2

0,5

Bürünç

1

15

1500

N2

12

1.5S

0

0,5

2

5

14

2.0S

-1

0,5

3

1.8

14

2.5S

-1.5

0,5

PS: Tablisadaky gyzyl bellikli parametrler, hakyky gaýtadan işlemegiň dürli faktorlaryna uly täsir edýän we diňe kiçi partiýa öndürmek üçin amatly parametrleri subut edýär.Köpçülikleýin önümçilik we gaýtadan işlemek maslahat berilmeýär we has ýokary güýç lazerleri maslahat berilýär.

Rel-C2000W lazer çeşmesiniň parametri

Rel-C2000 kesiş parametri

REL-C2000 Lazer çeşmesini dowam etdiriň (50μm)

Material

Galyňlyk

(Mm)

Tizlik

(M / min)

Kuwwat

(W)

Gaz

howa basyşy

(bar)

Burun

(mm)

fokus ýagdaýy

(mm)

kesiş beýikligi

(mm)

Uglerod polat

1

25

2000

 

N2 / howa

10

1.5S

0

1

2

9

10

2.0S

-1

05

2

5.2

2000

O2

1.6

1.0D

+3

0.8

3

4.2

0.6

1.0D

+3

0.8

4

3

0.6

1.0D

+3

0.8

5

2.2

0.6

1.2D

+3

0.8

6

1.8

0.6

1.2D

+3

0.8

8

1.3

0,5

2.0D

+2.5

0.8

10

1.1

0,5

2.0D

+2.5

0.8

12

0.9

0,5

2.5D

+2.5

0.8

14

0.8

0,5

3.0D

+2.5

0.8

16

0.7

0.6

3.5D

+2.5

0.8

18

0,5

0.6

4.0D

+3

0.8

20

0.4

0.6

4.0D

+3

0.8

Poslamaýan polat

1

28

2000

N2

10

1.5S

0

0.8

2

10

12

2.0S

-1

0,5

3

5

12

2.0S

-1.5

0,5

4

3

14

2.5S

-2

0,5

5

2

14

3.0S

-.5

0,5

6

1.5

14

3.0S

-3

0,5

8

0.6

16

3.0S

-4

0,5

Alýumin garyndysy

1

20

2000

N2

12

1.5S

0

0.8

2

10

12

2.0S

-1

0,5

3

4

14

2.0S

-1.5

0,5

4

1.5

14

2.5S

-2

0,5

5

0.9

16

3.0

-2.5

0,5

6

0.6

16

3.0

-3

0,5

Bürünç

1

18

2000

N2

12

1.5S

0

0.8

2

8

12

2.0S

-1

0,5

3

3

14

2.5S

-1.5

0,5

4

1.3

16

3.0S

-2

0,5

5

0.8

16

3.0S

-2.5

0,5

PS: Tablisadaky gyzyl bellikli parametrler, hakyky gaýtadan işlemegiň dürli faktorlaryna uly täsir edýän we diňe kiçi partiýa öndürmek üçin amatly parametrleri subut edýär.Köpçülikleýin önümçilik we gaýtadan işlemek maslahat berilmeýär we has ýokary güýç lazerleri maslahat berilýär.

 

Rel-C3000W lazer çeşmesiniň parametri

Rel-C3000 kesiş parametri

REL-C3000 Lazer çeşmesini dowam etdiriň (50μm)

Material

Galyňlyk

(Mm)

Tizlik

(M / min)

Kuwwat

(W)

Gaz

howa basyşy

(bar)

Burun

(mm)

fokus ýagdaýy

(mm)

kesiş beýikligi

(mm)

Uglerod polat

1

35

3000

 

N2 / howa

10

1.5S

0

1

2

20

10

2.0S

0

0,5

2

5.5

3000

O2

1.6

1.0D

+3

0.8

3

4

0.6

1.0D

+4

0.8

4

3.5

0.6

1.0D

+4

0.8

5

3.2

0.6

1.2D

+4

0.8

6

2.7

0.6

1.2D

+4

0.8

8

2.2

0,5

1.2D

+4

0.8

10

1.5

0,5

1.2D

+4

0.8

12

1

0,5

3.0D

+4

0.8

14

0.9

0,5

3.0D

+4

0.8

16

0.75

0.6

3.5D

+4

0.8

18

0.65

0.6

4.0D

+4

0.8

20

0.6

0.6

4.0D

+4

0.8

22

0.55

0.6

4.0D

+4

0.8

Poslamaýan polat

1

45

3000

N2

10

1.5S

0

0.8

2

24

12

2.0S

-0.5

0,5

3

10

12

2.5S

-1.5

0,5

4

6.5

14

2.5S

-2.5

0,5

5

3.6

14

3.0S

-3

0,5

6

2.7

14

3.0S

-3

0,5

8

1.2

16

3.5S

-3.5

0,5

10

0.8

16

4.0S

-4

0,5

Alýumin garyndysy

1

30

3000

N2

12

1.5S

0

0.8

2

18

12

2.0S

0

0,5

3

8

14

2.0S

-1

0,5

4

6

14

2.5S

-2

0,5

5

3.2

16

3.0S

-3

0,5

6

2

16

3.0S

-3.5

0,5

8

0.9

16

3.5S

-4

0,5

Bürünç

1

28

3000

N2

12

1.5S

0

0.8

2

15

12

2.0S

0

0,5

3

6

14

2.5S

-1

0,5

4

3

14

3.0S

-2

0,5

5

2.2

14

3.0S

-2.5

0,5

6

1.3

 

 

16

3.0S

-3

0,5

PS: Tablisadaky gyzyl bellikli parametrler, hakyky gaýtadan işlemegiň dürli faktorlaryna uly täsir edýän we diňe kiçi partiýa öndürmek üçin amatly parametrleri subut edýär.Köpçülikleýin önümçilik we gaýtadan işlemek maslahat berilmeýär we has ýokary güýç lazerleri maslahat berilýär.

REL-C4000 lazer çeşmesiniň parametri

REL-C4000 Lazer çeşmesiniň parametri

REL-C4000 Lazer çeşmesini dowam etdiriň (50μm)

 

Material

Galyňlyk

(Mm)

Tizlik

(M / min)

Kuwwat

(W)

Gaz

howa basyşy

(bar)

Burun

(mm)

fokus ýagdaýy

(mm)

kesiş beýikligi

(mm)

Üns beriň

Uglerod polat

1

35

4000

N2 / howa

 

10

1.5S

0

1

1

2

15

4000

10

2.0S

-1

0,5

3

10

4000

10

2.0S

-1.5

0,5

3

4.5

1800

O2

0.6

1.2D

+3

0.8

2

4

3.5

2400

0.6

1.2D

+3

0.8

5

3.2

2400

0.6

1.2D

+3

0.8

6

2.8

3000

0.6

1.2D

+3

0.8

8

2.3

3600

0.6

1.2D

+3

0.8

10

2

4000

0.6

1.2D

+3

0.8

12

1.2

1800-2200

0.6

3.0D

+2.5

0.8

14

1

1800-2200

0,5

3.5D

+2.5

0.8

16

0.8

2200-2600

0,5

3.5D

+2.5

0.8

18

0.7

2200-2600

0,5

4.0D

+2.5

0.8

20

0.65

2200-2600

0,5

4.0D

+3

0.8

22

0.6

2200-2800

0,5

4.5D

+3

0.8

25

0,5

2400-3000

0,5

5.0D

+3

0,5

Poslamaýan polat

1

40

4000

N2

10

1.5S

0

0.8

 

2

20

12

2.0S

-1

0,5

3

12

12

2.0S

-1.5

0,5

4

7

12

2.5S

-2

0,5

5

4.5

14

2.5S

-2.5

0,5

6

3.5

14

3.0S

-3

0,5

8

1.8

14

3.0S

-4

0,5

10

1.2

16

4.0S

-5

0,5

12

0.8

16

4.0S

-6

0,5

Alýumin garyndysy

1

30

4000

N2

12

1.5S

0

0.6

 

2

20

12

2.0S

-1

0,5

3

13

14

2.0S

-1.5

0,5

4

7

14

2.5S

-2

0,5

5

5

14

2.5S

-2.5

0,5

6

3

16

3.0S

-3

0,5

8

1.3

16

3.0S

-4

0,5

10

0.8

16

3.5

-5

0,5

Bürünç

1

28

4000

N2

12

1.5S

0

0.6

 

2

15

12

1.5S

-1

0.6

3

8

14

2.0S

-1

0.6

4

5

14

2.5S

-2

0,5

5

3

14

3.0S

-2

0,5

6

2.5

16

3.0S

-2.5

0,5

8

1

16

3.0S

-4

0,5

Bellik 1: Uglerod poladyny 1-3mm kesmek üçin howa ýa-da azot ulanmak maslahat berilýär, kesiş tizligi kislorodyňkydan has çalt we azajyk şlak bolar.

Bellik 2: Işe girizmek üçin ulanylýan güýç we işe giriziş tizligi saýtyň gaz arassalygyna, plastinkanyň hiline we ş.m. üýtgeýär.

Bellikler: Tablisadaky gyzyl bellikli parametrler, hakyky gaýtadan işlemegiň dürli faktorlaryna uly täsir edýän we diňe kiçi partiýa önümçiligi üçin amatly subutnamalardyr.Köpçülikleýin önümçilik we gaýtadan işlemek maslahat berilmeýär we has ýokary güýç lazerleri maslahat berilýär.


ABŞ-ny birikdiriň

Bize gygyryň
E-poçta täzelenmelerini alyň