Satuwdan soň

“Au3tech” dolandyryş ulgamy, aňsat başlangyç

Marka: UnionLaser

Görnüşi:  Süýüm lazer kesiji maşyn

1. Tegelek çyzyň2. Çyzuwyň ululygyny düzüň.

3. Kesiş parametrleri Sazlamak4. Başga bir gatlak-gönüburçly çyzyň

5. Sowadyjy nokady goşuň (Galyň materiallar üçin)6. Gurşun setirini goşuň

Cypcut höwürtge funksiýasy

Marka:  UnionLaser

Görnüşi: Süýüm lazer kesiji maşyn

1. Bölümi import ediň 2. Zerur bölekleri saýlaň
3. Her bölümiň ululygyny düzüň 4. Her bölekleriň mukdaryny giriziň
5. Awto höwürtge 6. Kesiş parametrlerini düzmek
7. Çarçuwa 8. Sowadyjy nokady goşuň 9. Kesmäge başlaň

ABŞ-ny birikdiriň

Bize gygyryň
E-poçta täzelenmelerini alyň